Verkooptrainingen

Verkooptrainingen.com is gespecialiseerd in directe performance- en resultaatverbetering van de individuele sales professional op operationeel niveau ( verkoper, accountmanager, sales representative, verkoop binnendienst) door middel van verkooptrainingen en coaching. Met een team ervaren en uit de praktijk afkomstige professionals geven wij invulling aan uw verkoopsucces.

Onze trainingen

Essentiele acquisitie

In dit programma leer je op een assertieve manier je klanten en prospects te triggeren afspraken met je te maken. Enerzijds door je te verdiepen in hun (aan jouw oplossingen gelinkte) problemen, anderzijds door stelling te nemen aan de telefoon en te komen tot afspraken.

Slagvaardig onderhandelen

Deze training geeft je inzicht in je eigen en andere onderhandelings stijlen, en hoe je daar het effectiefst mee om kan gaan. Daarnaast helpt het je met het voorbereiden en professioneel laten verlopen van onderhandelingen.

Adviserend verkopen

Dit is de vaardigheidstraining die hoort bij KAM. Als je dan de DMU van een grote klant in kaart hebt, hoe voer je dan gesprekken op het juiste niveau. Wat zijn interesses en belangen van de verschillende DMU leden en hoe pas je je gesprekken daar op aan.

Consultative selling

Dit is de vaardigheidstraining die hoort bij KAM. Als je dan de DMU van een grote klant in kaart hebt, hoe voer je dan gesprekken op het juiste niveau. Wat zijn interesses en belangen van de verschillende DMU leden en hoe pas je je gesprekken daar op aan.

Telefonische verkoopvaardigheden

Verkooptraining telefonische verkopen, hoe bereid je je voor, hoe voer je gesprekken en hoe sluit je concreet af en kom je tot opdrachten aan de telefoon.

Key Account Management

Hoe krijg je grote klanten of prospects in kaart en hoe zorg je dat je zicht hebt/krijgt op de kans binnen die klant/prospect. Je sluit deze training af met het maken / invullen van een accountplan.

Verkoopvaardigheden

Hoe voer je de juiste gesprekken met klanten en prospects? Door je voor te bereiden. En dan het deel aan tafel: Afstemmen van doel/agenda/tijd, en dan het inhoudelijke deel van het gesprek. Vragen, samenvatten, concluderen.

Presentatietechnieken

Hoe leer je op een natuurlijke en authentieke manier presenteren, houd je je gehoor geïnteresseerd en houd je de regie over vragen en commentaar? In deze training krijg je de antwoorden op deze vragen.

Coachingsvaardigheden

De makkelijkste manier om je mensen succesvol te maken is om je zelf verantwoordelijkheid te laten nemen, en ze te coachen op die beslissingen. Middels het GROW model ben je in staat je mensen zelf te laten nadenken, en met een klein beetje sturing de beste beslissingen te nemen en zich te ontwikkelen.

Sales Activity Based Planning

Wat zijn je jaardoelstellingen? Dan maken van een jaarplan en maandplan, maken van een dagelijkse/wekelijkse planning van de juiste activiteiten om de voortgang te houden in opportunities en ze te converteren naar opdrachten, inclusief het voorbereiden van je bilats met je manager.

Sales Activity Based Management

Hoe bepaal je jaardoelstellingen voor/met je salesteam, hoe laat je het ze opdelen in een maandplanning en hoe zorg je dat ze voldoende in de pijplijn hebben om hun doelstellingen te halen, inclusief het voeren van constructieve bilats met je medewerkers enerzijds en jouw manager anderzijds.