Slagvaardig onderhandelen

Wat levert deelname aan Slagvaardig Onderhandelen op?

 • Je krijgt meer inzicht in je persoonlijke stijl van onderhandelen
  • Je bent in staat je onderhandelingen goed voor te bereiden
  • Je leert principes toe te passen die leiden tot een goed langetermijnresultaat
  • Je bereikt meer met je zakelijke onderhandelingen in uw dagelijkse praktijk
  • Je herkent de onderhandelingsstijl van je gesprekspartner
  • Je leert slagvaardig omgaan met verschillende onderhandelingsstijlen
  • Je leert hoe je moet reageren op machtsvertoon van klanten.

Wie nemen er deel aan Slagvaardig Onderhandelen?

 • Deelnemers die onderhandelingen voeren in (telefoon) gesprekken en daar meer uit willen halen, zonder dat dat gaat ten koste de sfeer en het klimaat van de onderhandelingen.

Wat wordt er behandeld?

Dag 1 en 2

Onderhandelen in perspectief: persoonlijke stijl en tactieken

In het eerste blok ligt de nadruk op het scheppen van een theoretisch kader. Aan de hand van korte inleidingen en veel oefeningen krijg je inzicht in verschillende persoonlijke stijlen en onderhandelingstactieken.
• Hoe ontwikkelt het onderhandelen zich door de tijd? Wat kunnen we gebruiken van de technieken en tactieken uit het verleden en wat niet?
• Hoe ga ik om met de spanning van een conflict? Ieder zijn eigen stijl, toch zijn er maar een beperkt aantal basisstijlen waarmee we vooral in situaties waarin we onder druk staan worden geconfronteerd, maar wat is mijn basisstijl?
• Tactieken van onderhandelen. Bij het ingaan van het onderhandelingsproces zijn verschillende opstellingen denkbaar. Slechts een beperkt aantal tactieken wordt gehanteerd.
• Een nieuwe stijl van onderhandelen: zoeken naar een maximalisatie van de wederzijdse belangen. Dat vraagt wel nieuwe vaardigheden. Welke?
• Machts- en afhankelijkheidsrelaties in onderhandelingen: hoe ontwikkel ik mijn overtuigingskracht?
• Hoe herken ik manipulaties en hoe ga ik er effectief mee om?

Dag 3
Flexibel onderhandelen in praktijksituaties

In het tweede blok staat de onderhandelingspraktijk centraal. Aan de hand van een
overkoepelend onderhandelingsmodel worden ingebrachte praktijksituaties nagespeeld,
geanalyseerd en worden er alternatieven aangereikt. Onder meer komen aan de orde:
• Het herkennen van de dimensies waarbinnen onderhandelingen plaatsvinden
• Hoe kan ik vasthouden en toch flexibel zijn? Het beïnvloeden van de onderhandelingsdimensies. Stevig zijn en toch een goed onderhandelingsklimaat.
• Het herkennen en gebruiken van je persoonlijke onderhandelingsstijl.
• Hoe ga ik om met ‘lastig’ gedrag aan de andere kant van de onderhandelingstafel.
• Wanneer moet ik met voorstellen komen? Het onderkennen en gebruiken van de fasering in het onderhandelingsproces.
• Hoe kan ik impasses herkennen en daar effectief gebruik van maken?
• Voorzitten van onderhandelingen. Waar moet ik op letten om het in de hand te houden?
• Emotionele intelligentie. Hoe kan ik deze bij mezelf aanboren en gebruiken in het onderhandelingsproces?
• Wat is mijn onderhandelingsprofiel en hoe ziet mijn omgeving dat?
• Wat zou ik tijdens onderhandeling meer moeten doen?
• Waar moet ik in het onderhandelingsproces voor uitkijken?

Wat is de werkwijze?
• Onder leiding van een trainer met veel praktijkervaring worden er korte blokken theorie besproken en daarna in de praktijk geoefend.
• De trainer is respectvol naar de deelnemers, maar zal ze ook op gezette momenten uitdagen en confronteren met feedback, mede aan de hand van video opnamen maar ook adviezen hoe het beter kan. Grondhouding is echter altijd respect.
• In de training is plaats voor minimaal 4 en maximaal 10 deelnemers. Trainen in kleine groepen staat garant voor meer rendement.

Dagen training:
• 13 oktober, 14 oktober, 30 oktober
• 16 februari 2015, 17 februari 2015, 6 maart 2015

Aantal dagen

3 dagen

Aanvangstijd en aantal uren per dag

9.00 tot 17.00 uur – 8 uren

Kosten per persoon

€ 2.050,= exclusief BTW en inclusief een handzaam werkboek met naslagteksten, een individuele gedragstest, schrijfmaterialen en arrangementskosten (lunch/koffie)

De training wordt gegeven door

Een ervaren professional met brede sales, salesmanagement en accountmanagement ervaring, opgedaan in de harde praktijk

De training wordt gegeven in

Hoofddorp

De training wordt gegeven op

Bijzonderheden

De training is tevens beschikbaar als in-company training.